Event logo

Brigáda

Brigáda

May.2
12:00

Other | Football

SK Vyžlovka - Trenéři

The event has ended
Hřiště
281 63 Vyžlovka, Česko
Event sports:

Date and time of the event

Sunday 2. 5. 2021 on 12:00

End: Sunday 2. 5. 2021 on 16:00

Information

Brigáda

Obsah:

Pověsit sítě na umt, sundat starý plot mezi umt a hlavní plochou, zatravňování hlavní plochy, položení koberců do výkopů, údržba dětského hřiště, natýrýní sezení a odrazové zdi, úprava plochy u odrazová zdi a kolem umt, sekání prostoru u lesa, úprava nohejbalového kurtu.

Nářadí:

hrábě, motyčky, krumpáče, lopaty, kolečko, křovinořez s železem + struna

Občerstvení bude zajištěno. Pivo, limo, buřty

Edit consent preferences

With the help of cookies, we enable you to move around the site efficiently and use certain functions. Detailed information about all cookies can be found below in the individual consent categories. Cookies marked "Necessary" are stored in your browser because they are necessary for access basic functions of the site....

Always active
Necessary cookies are essential for basic functions the site and the site without them will not work as intended. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional cookies help perform certain functions, such as is the sharing of website content on social media platforms, gathering feedback and other third party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand the interaction visitors with the site. These cookies help to provide information about metrics number visitors, rate of immediate abandonment, source of traffic, etc.
Performance cookies are used for understanding and analysis key site performance indexes, which helps ensure better user comfort for visitors.

No cookies to display.

Advertising cookies are used to deliver visitors customized ads based on pages they've visited before and analysis effectiveness of the advertising campaign.