Logo - TJ ESKA Cheb, z.s. (Rychlostní kanoistika)

TJ ESKA Cheb, z.s. (Rychlostní kanoistika)

TJ ESKA Cheb, z.s. (Rychlostní kanoistika)

3  cheers
Loděnice nad hrází
Kachní kámen 2065/14, 350 02 Cheb, Česko

Information

Klub kanoistů vznikl krátce po válce. Kanoisté se sdružovali v loděnici na řece Ohři. Stavba přehrady zasáhla do rozpoložení a cílů kanoistů, kdy část z nich dávala přednost turistice a druhá se chtěla věnovat závodní činnosti. Tento původní oddíl se tedy rozdělil, jedna část lidí v oddíle zůstala na řece Ohři a druhá se přesunula na přehradu, kde si vodáci v akci „Z“ postavili loděnici, která slouží do dnes.

Od roku 1964 se tedy píše historie oddílu rychlostních kanoistů. Závodní činnost se jim dařila velmi dobře. Závodníci se umisťovali na medailových místech v krajských přeborech, účastnili se republikových …

Edit consent preferences

With the help of cookies, we enable you to move around the site efficiently and use certain functions. Detailed information about all cookies can be found below in the individual consent categories. Cookies marked "Necessary" are stored in your browser because they are necessary for access basic functions of the site....

Always active
Necessary cookies are essential for basic functions the site and the site without them will not work as intended. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional cookies help perform certain functions, such as is the sharing of website content on social media platforms, gathering feedback and other third party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand the interaction visitors with the site. These cookies help to provide information about metrics number visitors, rate of immediate abandonment, source of traffic, etc.
Performance cookies are used for understanding and analysis key site performance indexes, which helps ensure better user comfort for visitors.

No cookies to display.

Advertising cookies are used to deliver visitors customized ads based on pages they've visited before and analysis effectiveness of the advertising campaign.