Hot News

  • Mon, 30. 08. V 20:14  -

    Ahoj Borci, budu teď komunikovat jenom na appce ať se Vám to v ryje do paměti. Zítra trénink na Vyžlovce od 17:30 a ve čtvrtek taky 17:30 Vyžlovka. PotvrĎte mi příjem odpovědí PRISLO FUNGUJU

  • Mon, 26. 04. V 09:09  -

    Ahoj kluci, zadal jsem všechny tréninky od zítra do konce května. Rozpis najdete na appce. Aktuálně jsem Vás pozval na tréninky tento týden. Utery, čtvrtek, neděle. Na další tréninky Vás pozvu vždy v neděli. Budeme komunikovat už tady na appce.

  • Wed, 31. 03. V 14:01  -

    Zdar, v neděli trénink dle appky. Na začátek přijede i Lucka a vyzkoušíme skv oblečení...soupravy atd. Smidak

Show all
Edit consent preferences

With the help of cookies, we enable you to move around the site efficiently and use certain functions. Detailed information about all cookies can be found below in the individual consent categories. Cookies marked "Necessary" are stored in your browser because they are necessary for access basic functions of the site....

Always active
Necessary cookies are essential for basic functions the site and the site without them will not work as intended. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional cookies help perform certain functions, such as is the sharing of website content on social media platforms, gathering feedback and other third party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand the interaction visitors with the site. These cookies help to provide information about metrics number visitors, rate of immediate abandonment, source of traffic, etc.
Performance cookies are used for understanding and analysis key site performance indexes, which helps ensure better user comfort for visitors.

No cookies to display.

Advertising cookies are used to deliver visitors customized ads based on pages they've visited before and analysis effectiveness of the advertising campaign.