Logo - Atletický klub Olomouc

Atletický klub Olomouc

Atletický klub Olomouc

8  cheers
Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc
3, 17. listopadu 1139, 779 00 Olomouc, Česko

Information

Atletický klub Olomouc je jedním z největších a nejúspěšnějších atletických klubů v České republice. V roce 2018 oslavil jubilejních 85 let od svého znovuzaložení. Klub každoročně získává kolem 30 medailí z Mistrovstvích České republiky jednotlivců a družstev. V řadách jeho členů se nachází několik úspěšných mládežnických reprezentantů ČR, držitelů rekordů ČR a odchovanci klubu se účastnili nejvýznamnějších světových atletických akcí. Atletický klub Olomouc patří také k významným pořadatelům soutěží v krajském, celorepublikovém a také mezinárodním …

Edit consent preferences

With the help of cookies, we enable you to move around the site efficiently and use certain functions. Detailed information about all cookies can be found below in the individual consent categories. Cookies marked "Necessary" are stored in your browser because they are necessary for access basic functions of the site....

Always active
Necessary cookies are essential for basic functions the site and the site without them will not work as intended. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional cookies help perform certain functions, such as is the sharing of website content on social media platforms, gathering feedback and other third party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand the interaction visitors with the site. These cookies help to provide information about metrics number visitors, rate of immediate abandonment, source of traffic, etc.
Performance cookies are used for understanding and analysis key site performance indexes, which helps ensure better user comfort for visitors.

No cookies to display.

Advertising cookies are used to deliver visitors customized ads based on pages they've visited before and analysis effectiveness of the advertising campaign.